Súťaž

GRATULUJEME VÍŤAZOM !!!

Vážení dizajnéri. Ďakujeme za všetky hodnotné návrhy a nové inšpirácie použitia nášho milovaného materiálu. Do súťaže sa zapojilo až 80 veľmi kvalitných a zaujímavých návrhov dekoratívnych či úžitkových produktov. Týmto chceme úprimne poďakovať všetkým dizajnérom, ktorí svoje návrhy zaslali. Rozhodnutie bolo náročné, nie len vďaka veľkému počtu súťažných prác, ale hlavne ich vysokej kvalite.

Veríme, že ešte budeme mať príležitosť nadviazať obojstranne inšpiratívnu spoluprácu pri našich alebo vašich ďalších projektoch.

Pri vyhodnotení návrhov sme zohľadňovali váhu štyroch základných aspektov.

  • celkový dizajn a jedinečnosť
  • náročnosť výroby
  • estetické a funkčné využitie
  • predajný potenciál

Dovoľte nám predstaviť víťazov !!! 

……………………………….

………………………

………………..

…………..

…….

..

.

1. cena – MATÚŠ LAGIN a jeho návrh variabilného úžitkového predmetu do interiéru.
Výhra je vlastná produktová línia 5tich výrobkov s honorárom 1000€ a výroba súťažného návrhu !

2.cena – ROMAN JURINEC a jeho vytvorenie viacúrovňového kvetináča POLY
Výhra je výroba súťažného návrhu


3.cena – ŠIMON GALANSKÝ a jeho exteriérové osvetlenie
Výhra je výroba súťažného návrhu


Víťazom srdečne blahoželáme.

Súťažné návrhy uverejníme na našej webovej stránke, pripravovanom katalógu inšpirácií a facebookovom profile. Pri každom uverejnenom návrhu bude uvedené aj meno autora. Touto formou budeme propagovať aj samotných dizajnérov. V prípade výroby a predaja vami navrhnutého produktu vyplatíme dizajnérovi podiel na základe autorskej zmluvy.